/   novilist.tk   / Norsk  

2019-07-22 20:05:10

John Berg skriver i et innlegg i DN 16. juli at Forsvaret nå skal innta nettskyen, til tross for at vi i årevis har holdt oss unna, på grunn av sikkerhetsrisikoen. Berg skriver videre at Forsvaret skal bruke flere milliarder på dette, men han er fortsatt tvilende til sikkerheten og etterlyser kritisk journalistikk i sakens anledning.

Det siste er jeg enig i, men da med motsatt vinkling: Hvorfor har vi ikke kommet i gang tidligere?

Forestillingen om at sivile løsninger betyr dårligere sikkerhet er en gjenganger og noe av det som har hindret utvikling innenfor dette fagfeltet i årevis. Realiteten er imidlertid at de sikkerhetsløsninger vi kan få frem på denne måten er bedre enn de vi har i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarsmateriell har utlyst en åpen plan- og designkonkurranse, hvor de har bedt næringslivet om å komme med forslag til hvordan Forsvarets behov for skytjenester kan dekkes. Forsvarsmateriell har gjennomført dette i tett samarbeid med Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Det er altså ikke slik at dette er pønsket ut av Forsvarsmateriell selv slik Berg hevder.

Innsamling, prosessering, analysering og deling av data er kritisk viktig for Forsvaret på lik linje med næringslivet, for å hevde seg i militære operasjoner. Kompetanse innenfor sikkerhet og ikt er en begrenset ressurs, og det er derfor åpenbart at Forsvaret må benytte seg av den kompetanse som finnes i næringslivet, innenfor totalforsvaret og hos våre allierte.

Slike strategiske partnerskap er i realiteten helt nødvendige for at Forsvaret skal ha sikre og brukervennlige ikt løsninger i fremtiden. Det er lenge siden Forsvaret selv var ledende på dette området, hvor både utvikling og drift av alle kommando- og kontrollsystemer kunne skje internt.

Det er derfor på høy tid at vi tilnærmer oss denne problemstillingen på nye måter. Plan- og designkonkurransen var det første skrittet, så skal leverandør velges i løpet av høsten. Deretter starter en utvikling som gjør at vi i større grad kjøper tjenester i fremtiden.

Dette er en prosess som er mer omfattende enn bare skytjenester; i stort handler det om hele Forsvarets informasjonsinfrastruktur og alle tjenester vi trenger i dag og i fremtiden.

Hvorvidt det blir offentlige eller private skyer, eller en kombinasjon – hvordan vi løser sikkerhetsproblematikken, hva vi må ha kontroll på selv og mange andre problemstillinger, må vi løse underveis. Det viktigste nå er at vi starter utviklingen. Dagens arkitektur og løsninger er ikke lenger tilfredsstillende.

Det er riktig at vi skal bruke milliarder på dette, men uten investeringer på dette området får vi liten effekt ut av de store investeringene vi gjør på andre områder som for eksempel kampfly, maritime patruljefly eller ubåter. Å ta i bruk ny teknologi for å kunne utveksle informasjon er helt nødvendig for fremtidens forsvar.

Strategiske partnerskap er svaret på hvordan vi skal få det til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


dn.no DN.no
forsvaret dette skal eller vilden berg https revis innenfor bruk ikke nringslivet


User comment